ทำไมถึงเป็น World Class e-Learning System?
close

นโยบายที่ชัดเจน ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรามุ่งเน้นที่จะใช้ระบบ e-Learning ที่มีคุณภาพ ง่ายต่อการใช้งาน เป็นที่ยอมรับในระดับโลก และต้องสามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย ในรูปแบบเฉพาะของนักศึกษา และคณาจารย์ของสถาบันได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ สถาบัน คือ "โดดเด่นด้าน ICT" โดยมีการจัดตั้งสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ เพื่ออำนวยการดำเนินการอยชัดเจน ของลูกค้าและขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบสำหรับทุกคน เพื่อทุกคนอย่างแท้จริง ที่นี่
เราสร้างระบบ เพื่อให้ทุกๆคนได้ใช้งานอย่างมีความสุข โดยคำนึงถึง ความพร้อมในทุกๆด้าน อาทิ
นักศึกษา ที่จะมีระบบ e-Learning ที่ใช้งานง่าย สามารถเข้าถึงระบบ ที่ไหน เมื่อไร (anywhere & anytime) โดยใช้อุปกรณ์ต่างๆได้ ไม่ว่าจะเป็น iPad, iPhone, Notebook, PC, Andriod Tablets, Windows Mobile หรืออุปกรณ์ใดๆในปัจจุบัน สามารถเสริมความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียน และสามารถร่วมกิจกรรมออนไลน์ได้อย่างสะดวก และง่ายดาย
คณาจารย์ ที่จะสามารถดำเนินการสอนออนไลน์ได้อย่างสะดวก มีประสิทธิภาพสูง ไม่น้อยไปก่ว่าการสอนในห้องเรียนปกติ

ระบบที่เพียบพร้อม มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นมหาวิทยาลัยแรกของประเทศไทย ที่ใช้ระบบบันทึกการสอน ของอาจารย์แบบอัตโนมัติในทุกห้องเรียน ด้วยระบบ Camtasia Relay ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ทั่วโลก
นักศึกษาสามารถเข้าชมบันทึกการสอนของอาจารย์ ผ่านห้องเรียนออนไลน์ ชื่อ Moodle Learning Management System (Moodle LMS) ซึ่งเป็นระบบห้องเรียนออนไลน์ที่ใช้กันมากที่สุดในโลก มากกว่า 50 ล้านคนในปัจจุบัน จึงเป็นระบบห้องเรียนออนไลน์ที่เชื่อถือได้ ประสิทธิภาพสูง และง่ายต่อการใช้งาน และมีคลังข้อสอบ เพื่อใช้ในการวัดความเข้าใจของนักศึกษา ทั้งก่อน และหลังการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บุคลากรได้รับการยอมรับในระดับโลก เพื่อให้การใช้งาน Moodle สนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ได้จริง อ. วรสรวง ดวงจินดา รักษาการผู้อำนวยการ สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ ได้สอบเป็นผู้เชี่ยวชาญการสร้างรายวิชาใน Moodle (Certified Moodle Course Creator: MCCC by Moodle.Org) คนแรกของประเทศไทย ซึ่งจะทำให้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์จองมหาวิทยาลัยศรีปทุม ก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

รางวัลชนะเลิศการจัดการระบบ e-Learning ระดับประเทศจากการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง ทำให้ มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้รับรางวัลชนะเลิศ การจัดการระบบ e-Learning ในระดับอุดมศึกษา ในงาน สกอ. วิชาการ 2554 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ

คลิกสู่อนาคต (สมัคร)